График за прием на документи, класиране и записване в бакалавърски програми след степен "професионален бакалавър" и в магистърски програми

Зимен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
За приетите до 14 декември 2018 г. 18 януари 2019 г.
За приетите до 18 януари 2019 г. 1 февруари 2019 г.
За приетите до 1 февруари 2019 г. 22 февруари 2019 г.
За приетите след 1 февруари 2019 г. 8 март 2019 г.

Летен прием

Прием на документи и класиране в магистърски програми Срок за записване
За приетите до 26 юли 2019 г. 17 август 2019 г.
За приетите до 16 август 2019 г. 31 август 2019 г.
За приетите до 30 август 2019 г. 13 септември 2019 г.
За приетите до 13 септември 2019 г. 18 октомври 2019 г.
За приетите след 13 септември 2019 г. 31 октомври 2019 г.

За контакти:

Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg