Професор Улрих Зибер

Професор Улрих Зибер е удостоен от Академичния съвет на БСУ (04.12.2015 г.) с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет” за значим принос в науката и развитието на съвременното наказателно право и за заслуги в изграждането и укрепването на отношенията между Дружеството „Макс Планк“, Германия и Бургаския свободен университет.

Проф. Улрих Зибер е директор на Института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия и хоноруван преподавател и член на факултетния съвет на правните факултети на университетите в Мюнхен и Фрайбург. В момента той е и гост-професор в четири юридически факултета в Китай, както и хоноруван преподавател в университета в Куско, Перу.

Проф. Зибер започва академичната си кариера през 1973 г. като научен сътрудник в Университета на Фрайбург, където защитава докторски труд по темата „Компютърната престъпност и наказателното право”. През 1987 г. е назначен за професор в катедрата по наказателно, наказателнопроцесуално и информационно право в Университета на Байройт. През 1991 г. той е професор по наказателно право, информационно право и правна информатика в Университета на Вюрцбург, където е и декан на юридическия факултет през 1997 - 1998 г. През 1994 г. е гост професор в Университета в Токио, а през 2000 г. приема покана за работа в Университета на Мюнхен в катедрата на проф. Роксин.

От октомври 2003 г. приема от мястото на директор на Института „Макс Планк“ по чуждестранно и международно наказателно право.

Извън своята академична дейност, проф. Зибер е консултант и съветник основно в областите на компютърното право, стопанското наказателно право и международното наказателно право. В рамките на тази си дейност той е личен съветник на двама еврокомисари по въпросите на компютърното право и измамите в ЕС. Многобройни консултации е изготвял за комисията по правни въпроси и редица анкетни комисии на немския Бундестаг, Конституционния съд, Министерствата на правосъдието и образованието. Той работи за Съвета на министрите и Парламентарната асамблея на Европейския съвет, Европейската комисия, министрите на образованието на Г-8, на ООН и Международната търговска камара в Париж.

Проф. Зибер е съосновател и президент на Немското сдружение за европейско наказателно право, зам. председател на германската национална група на Международната асоциация по наказателно право, член на управата на Европейския правен център на Университета на Вюрцбург, председател на етичната комисия на Сдружение „Макс Планк“, член на управлението на Немската фондация по право и информатика, член на колегиума на фондация „Минерва”, член на комисията по информационна сигурност на дружество „Макс Планк“, както и член на управата на фондация Олав Бренхофд.

Проф. Зибер е вицепрезидент на Международната асоциация по наказателно право, вицепрезидент на Международната академия по сравнително право, вицепрезидент на Международното сдружение за социална защита и хуманна наказателна политика (Франция), член на Борда на директорите на Висшия международен институт по наказателноправни науки (Италия), контактно лице за Германия на Европейската академична мрежа по наказателно право, почетен член на Японското сдружение на преподавателите по наказателно право, почетен член на Асоциацията на адвокатите в Перу.

Проф. Зибер е издател на поредицата „Наказателноправни изследвания” на Института „Макс Планк“, на европейските поредици ius informationis и ius criminale, както и на поредицата „Изследвания на Института Макс Планк по международно, европейско и сравнително наказателно право“.

В момента проф. Зибер изследва съвременните промени в престъпността, наказателното право и наказателната политика, обусловени от глобалното информационно общество.