События

Прием в магистърски програми

Приемът в магистърските програми е по документи -  след завършено висше образование. Студентите, завършили БСУ през последните пет години, заплащат такса за първия семестър с намаление от 20%. Повече информация относно приема, сроковете за записване и размера на таксите и намаленията можете да получите тук.

Информационен ден за Програма ЕРАЗЪМ+

Бургаският свободен университет организира ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+. Срещата се състоя на 14 октомври 2014 година от 10 часа в зала 208 на БСУ.

Кандидатстване за евростипендии – от 8 декември до 13 януари

Кандидатстване за евростипендии – от 8 декември до 13 януари

От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2014-2015 г. Средствата са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. За стипендия за зимния семестър могат да кандидатстват всички…

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТА В БСУ

На 2 декември 2014 г. от 11.00 ч. до 15.00 ч. Бургаският свободен университет ще отвори широко врата за своите кандидат–студенти, гости и приятели.

Прием в бакалавърски и магистърски програми

Продължава приемът в бакалавърски и магистърски програми по специалностите: Бакалавърски програми Право Финанси Счетоводство и контрол Маркетинг Бизнес администрация Международни икономически отношения Икономика и маркетинг на туризма Комуникации и електронизация за ВЕИ Компютърни системи и технологии Електроснабдяване и електрообзавеждане Софтуерно инженерство Приложна информатика и мултимедия Информатика и компютърни науки Психология…

Конференция за студентско научно творчество в БСУ с национално участие

Конференция за студентско научно творчество в БСУ с национално участие

През м.март 2015 г. ще се проведе XVI Конференция за студентско научно творчество с национално участие. 

Студентският съвет - с дарителска кампания и с апел за помощ към колегите си от БСУ

Студентският съвет - с дарителска кампания и с апел за помощ към колегите си от БСУ

Заповядайте на първото студентско парти, което ще се проведе на 5 февруари в 23:00 ч. в DaClub. Входната такса ще бъде 2 лева, а сумата събрана от нея, ще бъде преведена по банковата сметка на Ивелина.

Годишна научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ

Ще бъдат представени проектите, по които БСУ е бил бенефициент на Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентоспособност на българската икономика“, Еразъм Интензивни програми, Учене през целия живот, Еразъм Мундус и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти.