Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+"

Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+

Бургаският свободен университет обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение в чужбина по програма „Еразъм+“

Могат да кандидатстват всички студенти, които отговарят на условията за участие в мобилност с цел обучение. 
Условията за участие в студентска мобилност по програма „Еразъм+” можете да намерите тук.

Студентите трябва да отговарят и на следните допълнителни критерии за подбор:

  • Да владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.
  • Да имат среден успех от курса на обучение до момента не по-нисък от Добър 4.00.
  • Да не са прекъсвали обучението си до момента.
  • Да са представили добра мотивация за участие в студентската мобилност.
  • Да проявят сериозен интерес към изучаваните дисциплини по специалността в изпращащия и приемащия университет, да са комуникативни и активни в учебния процес.

 

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване 
  • Документ/сертификат за владеене на чужд език.
  • Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“, стая 412.

 

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2014 г.

Всички студенти, подали формуляр за кандидатстване, ще получат информация за провеждането на селекционната процедура по електронна поща. Датата за провеждането на селекционната процедура по програмата ще бъде публикувана и на интернет-страницата на БСУ. Класирането ще бъде обявено в интернет – страницата на БСУ и ще бъде изпратено по електронната поща на всички кандидатствали студенти.


Мобилностите ще се реализират през втория семестър на учебната 2014-2015 г. в следните университети:

Център по икономически и управленски науки

Държава и университет-партньор Специалности и квоти Ниво на чужд език
Великобритания Университет на Западна Шотландия, гр. Пейзли (http://www.uws.ac.uk ) 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“; ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент Английски език – В1
Германия Университет по приложни науки, гр. Цвикау (http://www.fh-zwickau.de ) 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент Немски език - B1 и/или Английски език – В1
Испания Университет на Барселона, гр. Барселона (www.ub.edu ) 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент Испански език - А1 и/или Английски език – В2
Полша Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl ) 041: Бизнес и администрация 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой Полски език или Английски език – В1
Португалия Политехнически институт Бежа, гр. Бежа, (www.ipbeja.pt ) 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой за всеки студент Португалски език -В1 или Английски език – В1
Турция Университет Арел, гр. Истанбул, (www.arel.edu.tr ) 041: Бизнес и администрация 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой Турски език или Английски език – В1
Турция Университет Халич, гр. Истанбул, (www.halic.edu.tr ) 041: Бизнес и администрация 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой Турски език или Английски език – В1
Турция Тракийски университет, гр. Одрин, (www.trakya.edu.tr ) 041: Бизнес и администрация 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой Турски език или Английски език – В1
Турция Университет Селчук, гр. Коня, (www.selcuk.edu.tr ) 0414: Маркетинг и реклама 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой Турски език или Английски език – В1
Унгария Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu ) 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент Английски език – В2-С1
Холандия Университет по приложни науки, гр. Хага, (www.thehagueuniversity.com ) 0411: Счетоводство и данъчно облагане 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент Английски език – В2
Чехия Университет по икономика и мениджмънт, гр. Прага, (www.vsem.cz ) 041: Бизнес и администрация 2 студенти (ОКС „Бакалавър) – 4 месеца престой за всеки студент Чешки език или Английски език – В1
За мобилности с код 041: Бизнес и администрация могат да кандидатстват студенти от всички специалности на ЦИУН

Център по информатика и технически науки

Държава и университет-партньор Специалности и квоти Ниво на чужд език
Германия Технически университет Кемниц, гр. Кемниц (www.tu-chemnitz.de ) 061: Информационни и комуникационни технологии 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой за всеки студент Немски език – B2 и/или Английски език – В1
Гърция Национален технически университет на Атина, гр. Атина (www.ntua.gr ) 061: Информационни и комуникационни технологии 1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“, ОКС „Доктор“) – 6 месеца престой Гръцки език – и/или Английски език – В1
Полша Варшавски университет по мениджмънт, гр. Варшава, (wsm.warszawa.pl ) 061: Информационни и комуникационни технологии 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой Полски език или Английски език – В1
Португалия Университет Нова де Лисабон, гр. Лисабон, (www.fct.unl.pt ) 0413: Електричество и енергия 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент Португалски език и/или Английски език – В1
Турция Университет Мармара, гр. Истанбул, (www.marmara.edu.tr ) 061: Информационни и комуникационни технологии 1 студент (ОКС „Бакалавър“) – 4 месеца престой Английски език – В1

Център по хуманитарни науки

Държава и университет-партньор Специалности и квоти Ниво на чужд език
Полша Университет на Лодз, гр. Лодз, (uni.lodz.pl ) 0321: Журналистика и репортерство 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент Английски език – В1
Португалия Политехнически институт на Порталегре, гр. Порталегре, (www.ipportalegre.pt ) 032: Журналистика и информация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой за всеки студент 0923: Социална работа и консултиране 1 студент (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 4 месеца престой Португалски език или Английски език – В1 или Испански език
Турция Университет Яшар, гр. Измир, (yasar.edu.tr ) 032: Журналистика и информация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“) – 5 месеца престой за всеки студент Английски език – В1
Унгария Университет по приложни науки, гр. Будапеща, (www.bkf.hu ) 032: Журналистика и информация 2 студенти (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – 5 месеца престой за всеки студент Английски език – В2-С1

 

За контакти
Валя Павлова
Инспектор Международно сътрудничество
БСУ, стая 412
Тел: +359 56 900 520
valia@bfu.bg