Нови курсове по „Безопасност на газопреносни и петролопреносни системи” и "Квалификационна група по техническа безопасност"

Центърът по информатика и технически науки организира курсове за квалификация по:

1. Квалификационна група по техническа безопасност. Курсът ще се проведе на 31януари и 1 февруари 2015 г.
Завършилите ще получат удостоверение на български език и сертификат на английски език.
Цената на курса е 198 лв.

2. Безопасност на газопреносни и петролопреносни системи. Курсът ще се проведе на 8 февруари 2015 година .
Завършилите ще получат удостоверение на български език и сертификат на английски език.
Цената на курса е 85 лв.

Курсовете ще се проведат в сградата на БСУ.
За информация: доц. д-р К. Сейменлийски – тел. 0889 31 22 27, 056 900 459