События

Научна конференция

Научна конференция "100 години от рождението на проф. д-р Александър Янков"

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие по повод 100-годишнината от рождението на изтъкнатия български юрист чл. кор. проф. д-р Александър Янков.

БСУ поставя начало на международна поредица конференции за мултидисциплинарни иновации за социални промени

БСУ поставя начало на международна поредица конференции за мултидисциплинарни иновации за социални промени

БСУ поставя началото на нова Международна научна конференция „Мултидисциплинарни иновации за социални промени“  в дните от 7 до 8 юни 2024 г. с първо издание „Образователни трансформации и предприемачество".

Международна конференция „Право, сигурност и културно-историческо наследство”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „Право, сигурност и културно-историческо наследство”.

Прием в магистърски програми

Приемът в магистърските програми е по документи -  след завършено висше образование. Студентите, завършили БСУ през последните пет години, заплащат такса за първия семестър с намаление от 20%. Повече информация относно приема, сроковете за записване и размера на таксите и намаленията можете да получите тук.

Информационен ден за Програма ЕРАЗЪМ+

Бургаският свободен университет организира ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+. Срещата се състоя на 14 октомври 2014 година от 10 часа в зала 208 на БСУ.

Кандидатстване за евростипендии – от 8 декември до 13 януари

Кандидатстване за евростипендии – от 8 декември до 13 януари

От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2014-2015 г. Средствата са осигурени по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. За стипендия за зимния семестър могат да кандидатстват всички…

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТА В БСУ

На 2 декември 2014 г. от 11.00 ч. до 15.00 ч. Бургаският свободен университет ще отвори широко врата за своите кандидат–студенти, гости и приятели.

Прием в бакалавърски и магистърски програми

Продължава приемът в бакалавърски и магистърски програми по специалностите: Бакалавърски програми Право Финанси Счетоводство и контрол Маркетинг Бизнес администрация Международни икономически отношения Икономика и маркетинг на туризма Комуникации и електронизация за ВЕИ Компютърни системи и технологии Електроснабдяване и електрообзавеждане Софтуерно инженерство Приложна информатика и мултимедия Информатика и компютърни науки Психология…