Прием в магистърски програми

Бургаският свободен университет обявява прием в следните магистърски програми:  

Приемът в магистърските програми е по документи -  след завършено висше образование. Студентите, завършили БСУ през последните пет години, заплащат такса за първия семестър с намаление от 20%. Повече информация относно приема, сроковете за записване и размера на таксите и намаленията можете да получите тук.
 
Обучението на приетите студентите ще започне през м. Февруари 2015 г.

Записването става в БСУ, стая 19, офис „Прием на студенти” всеки работен ден от 8 до 17 часа.
 

За контакти 
Мария Апостолова – Андреева
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg