Студентски съвет при Бургаския свободен университет набира нови членове с право на съвещателен глас

Студентски съвет при Бургаския свободен университет набира нови членове с право на съвещателен глас.
Ако си буден и амбициозен студент и искаш да се включваш активно във всички събития, случващи се в БСУ, ела на 16.12.2014 г. в зала 425 от 12:00 – 13:00ч.
Покажи ни на какво си способен, а ние ще се радваме да станеш част от нашия екип.