Избор на нови членове на Студентския съвет в ЦИУН и ЦЮН

Избор на нови членове на Студентския съвет в ЦИУН и ЦЮН

Избор на нови членове на Студентския съвет в ЦИУН и ЦЮН

Уважаеми колеги от Центъра по икономически и управленски науки и  Центъра по юридически науки!
Предстоят частични избори за попълване на квотата на ЦИУН и ЦЮН в Студентския съвет при БСУ. Тези избори ще се проведат както следва:
-    ЦИУН - на 14 ноември от 15.00 ч. в зала 219;
-    ЦЮН – на 19 ноември от 11.00 ч. в зала 404.

Призоваваме за активно участие в избора!

От Студентски съвет при БСУ