Сергей Станишев - Председател на НС на БСП, президент на Партията на европейските социалисти