БСУ организира XXIV Конференция за студентско научно творчество 2023