БСУ поставя начало на международна поредица конференции за мултидисциплинарни иновации за социални промени

БСУ поставя начало на международна поредица конференции за мултидисциплинарни иновации за социални промени

Бургаският свободен университет поставя началото на нова Международна научна конференция „Мултидисциплинарни иновации за социални промени“ и в дните от 7 до 8 юни 2024 г., ще бъде домакин на първото издание със заглавие „Образователни трансформации и предприемачество».

 

Темата на новата поредица от конференции е зададена от проведената в периода октомври 2019 г. – април 2024 г. акция по КОСТ «Multidisciplinary Innovation for Social Change” и е продължение на постиженията на над 100 изследователи от 35 държави в тази насока. В основата е четириъгълникът на сътрудничеството между различни области на знанието, включително висшето образование, средното образование и обучение, научните изследвания и бизнеса, което води до създаване на нови продукти, услуги и практики с положителен ефект върху обществото.

 

Тематични направления:

 • Мултидиплинарни иновации и инвестиции за кръгова икономика и устойчиво развитие (само на англ. език)
 • Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия
 • Предизвикателства пред инфраструктурното и регионално развитие за социални промени (само на англ. език)
 • Развитие на туризма и маркетингови решения в контекста на социалните иновации и предприемачеството
 • Мултидисциплинарни иновации в психологията, социалните дейности и в педагогиката
 • Образователни трансформации и предприемачество посредством сътрудничество и обмен на знания
 • Критическо мислене и ерата на информационното общество (само на англ. език)
 • Инвестиции в човешки ресурси и социална икономика
 • Правни и административни аспекти за социални промени
 • Технически и транспортни решения, свързани с мултидисциплинарни иновации за социални промени
 • Информационни технологии използване на изкуствен интелект за социални иновации

Работни езици: български и английски.

 

По време на конференцията ще бъде представена работата и резултатите от проекти по Фонд „Научни изследвания“ «Нагласи на българските предприемачи и мениджъри към продължаващото професионално обучение на човешкия ресурс в организацията» с ръководител проф. д-р Мария Нейчева и „Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“, с ръководител директора на Института по философия и социология на БАН - проф. д.с.н. Румяна Стоилова.

Специално участие в конференцията ще вземат партньорите на БСУ от Гърция, Естония, Малайзия, Португалия, Република Южна Африка, Полша, Нидерландия, Колумбия, Великобритания, Словакия, Германия, Черна гора, Унгария, Хърватска и др.

 

Регистрация – ТУК!

За информация и регистрация за участие посетете страницата на Конференцията!