Научна конференция "100 години от рождението на проф. д-р Александър Янков"

Научна конференция

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие по повод 100- годишнината от рождението на изтъкнатия български юрист чл. кор. проф. д-р Александър Янков, доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет, която ще се проведе на 27 и 28 юни 2024 г.

Работните езици на конференцията ще бъдат български, руски и английски.

 

Организационен комитет:

Проф. д-р Милен Балтов
Проф. д.н. Мария Нейкова
Доц. д-р Славка Димитрова
Доц. д-р Ваня Стаматова
Доц. д-р Анна Чолакова

 

Регистрация!

За срокове и допълнителна информация посетете страницата на Конференцията!