Национален конкурс за студентско научно творчество 2008

Секция I-III курс
Председател: Доц. д-р Лина Анастасова
Членове: Доц. д-р Радостин Долчинков
Доц.д-р Мария Ганева
Доц. д-р Рашко Рашков
Доц. д-р Динко Гичев
Гл.ас. д-р Милен Балтов
Секция IV курс, магистри и докторанти
Председател: Доц. д-р Евелина Динева
Членове: Доц. дфн Калина Лукова
Доц. д-р Сава Димов
Доц. д-р Станислав Симеонов
Доц. д-р Симеон Божанов
Ст. ас. Мила Иванова