Наградени реферати IV курс, магистри и докторанти

Специална награда

Янчо Христов – БСУ, спец. “ИКН”, 4 курс

тема: “Error Rate - световна ранглиста по спортна табла”.

 

Първа награда

Емилия Николова – БСУ, спец. “Социални дейности”, 4 курс

тема: “Проучване ролята на изкуството като средство за интегриране на хора с увреждания”.

 

Втора награда

Веселина Митева – УНСС, София, спец. “Журналистика и масмедии”, 4 курс. 

 

Две трети места:

  • Мария Михова, Мария Ованесова – БСУ, спец. “Финанси”, 4 курс;
  • Венелин Петков – БСУ, спец. “Връзки с обществеността”, магистър. 

 

Насърчителни награди:

  • Янко Христозов – УНСС, София, спец. “Финанси”, 4 курс;
  • Лидия Странджалиева – БСУ, спец. “Право”, 5 курс;
  • Христо Кръстев – НБУ, София, спец. Право”, 5 курс;
  • Валери Цоков – БСУ, спец. “Публична администрация”, 4 курс;
  • Александър Димитров – УНСС, София, спец. “Политология”, 4 курс.