Начин на плащане

Заплащането на семестриални и административни такси може да става в банковия офис на АД ”Алианц Банк България” в партерния етаж на Университета или през Електронни услуги с банкова карта по интернет.

Семестриални такси могат да бъдат заплащани и безкасово по разплащателна сметка на Университета както следва: 

  • Бургаски свободен университет
  • IBAN : BG50BUIN78551080025816
  • BIC : BUINBGSF
  • „Алианц Банк България” АД 

 

В основанието за превода следва да се посочват:

  • трите имена на студента;
  • ЕГН;
  • факултетен номер.