КЛУБ ПО СЪСТЕЗАТЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ

Клубът по състезателно програмиране в БСУ насочва и подпомага студентите с допълнителни интереси в областта на програмирането, съставянето на алгоритми за решаване на нетривиални задачи, оценяване сложността на алгоритми, справяне с допълнителни ограничения, свързани с ефективност, бързодействие и др. Някои основните теми, разглеждани в клуба са: базови алгоритми – брой цифри на число, прости числа, комбинаторика, рекурсия и итерация, свойства на числата и др.; основни структури от данни – списъци, дървета, опашки, стекове, дървета и др.; алгоритми за сортиране на данни и търсене в набор от данни; графи и алгоритми за графи; стратегии „разделяй и владей”; динамично оптимиране и др.


Клубът провежда вътрешноуниверситетско състезание по програмиране и селектира отбори, които вземат участие в ежегодната Републиканска студентска олимпиада по програмиране, провеждана по правилата на престижната международна организация ACM. Ръководители на клуба са преподавателите доц. д-р Веселина Жечева и гл. ас. д-р Димитър Минчев. За повече информация, посетете сайта на Клуба по състезателно програмиране на адрес: http://dev.bfu.bg  .  


За контакти:
Доц. д-р Веселина Жечева
Ръководител
Тел. +359 56 900 487
БСУ,  стая 411
vessi@bfu.bg