СТУДЕНТСКА PR АГЕНЦИЯ „ПРАКТА”

ПРАКТА e студентска PR-агенция, която осигурява възможност на студентите по пъблик рилейшънс в Бургаския свободен университет да развиват практически комуникационни умения на базата на задълбочена теоретична подготовка,съобразена с препоръките на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Международната PR асоциация (IPRA) и Европейската асоциация по PR образование и проучвания. 

 

Мисия
Мисията на ПРАКТА е да се развива като динамична, иновативна и професионално действаща PR-агенция. PR-aгенцията активно работи за повишаване знанието на студентите за професията на PR специалиста, като провежда обучения, осъществява контакти със сродни организации и действащи PR-агенции, медии, маркетингови фирми и развива реален PR. В основата на дейността на ПРАКТА стоят високите стандарти за етичност и прозрачност, заложени в “Националния кодекс на PR-специалиста” на Българското дружество за връзки с обществеността и международните етични кодекси.
и съобразени с препоръките на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Международната PR асоциация (IPRA) и Европейската асоциация по PR образование и проучвания. 

 

Цели

 • Да подготвя висококвалифицирани и силно мотивирани кадри;
 • Да осигурява среда, в която студентите да развиват самоинициатива, амбиция и лидерство;
 • Да участва в ежегодни PR-конкурси на национално и международно ниво;
 • Да осъществява ползотворни контакти със сродни студентски PR-агенции на национално и на международно ниво;
 • Да подпомага с PR-услуги НПО и организации с нестопанска цел;
 • Да осъществява контакти с медии, PR-агенции, маркетингови и рекламни компании.

 

Устройство
Студентската PR агенция е доброволна студентска организация, пряко подчинена на ръководството на Бургаския свободен университет и на Центъра по хуманитарни науки. Управлението на студентската PR агенция се осъществява от: супервайзор, управител и заместник-управител. Супервайзорът на Агенцията е преподавател, предложен от ръководството на Бургаския свободен университет и Центъра по хуманитарни науки. Управител може да стане всеки член на студентската PR агенция, който представи ясна едногодишна визия за развитието на PR-агенцията и получи повече от половината гласове на членовете на Агенцията. Кaндидатурата за поста управител на студентската PR агенция може да бъде издигана от членове на организацията или кандидатът сам да издигне своята кандидатура. Заместник-управителят бива предлаган от Управителя и избиран от членовете на PR-агeнцията.

 

Дейност на Студентската PR агенция 

 • Разработване на идейни PR проекти (и реализирането им);
 • Изготвяне на бази данни;
 • Публичност;
 • Събитиен мениджмънт;
 • Осъществяване, разработване, изготвяне на социално значими кампании;
 • Осъществяване и поддържане на връзки с национални и регионални медии;
 • Изучаване и прилагане на всички PR тактики и методи;
 • Поддържане имиджа на университета и агенцията;
 • Графично оформление и създаване на прес-съобщения;
 • Организиране и участие в пресконференции и срещи с журналисти

 

Проекти

 

Награди и номинации

 • I място от PR “Приз за 2011”, специална категория: „PR на студентски проекти” - за проекта: „Сигурна морска вълна”, участници: Динко Генов и Калина Пенчева
 • I място от “PR Приз за 2012”, специална категория: PR на студентските проекти  - за проект  “THE PR ETHIC MAN”, участници: Иван Тотев и Калина Тончева
 • III място от “PR Приз 2011”, категория „Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор  - за проекта: ''Мълчанието (не) говори'', участник: Praxis Communication
 • Награда от “PR Приз 2009”, категория „PR студент” -  за проекта: „Информационна кампания за марката Mercedes”, участници Тодорка Аладжова и Петър Иванов;
 • Номинация за “PR Приз 2007”, категория „Специално събитие”  - за проекта „Изпрати целувка в космоса”, участник Студентска ПР агенция;
 • Участие в конкурса "Да украсим Бургас" - Грамота
 • Съдействие при провеждане на фестивала "Дни на арменските традиции и култура" - Благодарствен адрес
 • Участие в кампанията "Да помогнем на още едно бургаско дете" - Благодарствен адрес

 

Състав на Студентската PR Агенция:

Супервайзор:
Милен Филипов
Управител:
Кристина Рашкова, тел. 0883 100 044, k.rashkova.93@gmail.com
Зам. – управител:
Моника Атанасова, тел. 0895 733 171, monika.atanasova@abv.bg
Секретар:
Даниела Танева, тел. 0895 777 627, daniela_tan@abv.bg
Членове:
Кристина Рашкова – Журналистика (III курс)
Моника Атанасова – Журналистика (III курс)
Даниела Танева – Връзки с обществеността (II курс)
Камила Замбакиева – Връзки с обществеността (II курс)
Нина Сонга – Връзки с обществеността (II курс)

 

За контакти:
доц. д-р Милен Филипов
Супервайзор
тел. + 359 56 900 595
БСУ, стая 419
mfilipov@bfu.bg
practa@bfu.bg