ПРОЕКТ: „ИЗХВЪРЛИ ЛОШОТО, ЖИВЕЙ С ДОБРОТО”

„Да изхвърлим проблемите” е кампания, която цели да утвърди имиджа на Бургаския свободен университет, като социално-отговорна организация в регионален, национален и международен мащаб. По същество кампанията е медийна, като обхваща регионални и национални традиционни медии, регионални информационни сайтове, социални мрежи (Facebook, Twitter) и медии на българските емигрантски общности в САЩ (основно) и Испания. 


Кампанията предвижда да бъдат въвлечени хора и институции, които да напишат онова лошо и/или негативно нещо, което ги е споходило и от което искат да се освободят. Събраните послания са ритуално изхвърлени в морето. За ритуала се търси подкрепата на Българската православна църква, тъй като изхвърлянето на тези негативизми е пряко свързано с празника на град Бургас „Никулден”. Ритуалното изхвърляне е директно заимствано от притчите за Свети Николай, което е предхождано от изнасяне на театрална постановка на открито (откритата сцена в близост до бургаския мост). По този начин Бургаският свободен университет в лицето на своите студенти дава възможност на целевите публики да изхвърлят лошото от ежедневието си. Така пречистени целевите публики да посрещнат идващите коледни и новогодишни празници.