ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКИ СТРАСТИ”

Вестник „Студентски страсти” е издание на студентите от Бургаския свободен университет. През годините той се утвърди като част от информационното ежедневие на Университета, поле за изява на бъдещите журналисти и шанс за проява на младите таланти. Вестник „Студентски страсти” е популярно издание сред студентите от БСУ, което обобщава всички значими събития в академичния живот на университета, информира за новите възможности, които се откриват пред студентите и изразява тяхното мнение за обучението им в БСУ. Вестник „Студентски страсти” излиза с традиционно и електронно издание. Броевете се публикуват на http://www.bfu.bg/vestnik/  . Електронното издание на вестник „Студентски страсти” може да бъде намерено на http://strasti.bfu.bg/  .

 

За контакти:
доц. д-р Веселина Ватева
тел. +359 56 900 543
БСУ,  стая 503
vvatevai@bfu.bg