XI-ти конкурс за студентско научно творчество

Секция I-III курс
Председател: Доц. д-р Лина Анастасова
Членове: проф. дтн Андон Лазаров
доц. д-р Милен Балтов
доц. д-р Силви Чернев
доц. д-р Мария Алексиева
доц. д-р Даниела Орозова
Секция IV курс, магистри и докторанти
Председател: доц. д-р Мариана Лазарова
Членове: доц. д-р Радостин Долчинков
доц. д-р Сава Димов
доц. д-р Йонка Балтаджиева
доц. д-р Никола Аврейски
ст.ас. Мила Иванова

 

Сборник (pdf формат)  
Снимки от конкурса


Наградата за научно ръководство бе присъдена на проф. дфн Калина Лукова, преподавател в ЦХН на БСУ.