Наградени реферати IV курс, магистри и докторанти

Специална награда

Димитър Иванов – БСУ, спец. “Право”, 4 курс

тема: “Критичен анализ на теорията за вещноправния характер на ипотеката”. 

 

Първа награда

Рукие Дерменджиева, Илиан Найденов – БСУ, спец. “КСТ”, 4 курс

тема: “Интерферометрична RAT система за наблюдение на поствулканични деформации на земната повърхност”.

 

Втора награда

Таня Пеева – БСУ, спец. “Право”, 5 курс

тема: "Защита на свидетеля".

 

Трета награда

Деян Иванов – ВТУ "Т. Каблешков", спец. “Електроенергетика и електрообзавеждане”, 4 курс

тема: "Електромобилите - бъдещето на пътя".
 

Насърчителни награди: 

  • Емилия Николова– БСУ, спец. “Връзки с обществеността”, магистърска програма;
  • Филип Каролев – БСУ, спец. “Счетоводство и контрол”, магистърска програма;
  • Марио Китов- Академия на МВР, спец. “Защита на националната сигурност”, 4 курс.