Наградени реферати І – ІІІ курс

Специална награда

Анна Манукян – БСУ, спец. "Журналистика”, 3 курс

тема: “Какво (не) казват медиите по проблемите за социалната интеграция на децата, лишени от родителски грижи”.

 

Първа награда

Ирина Миндова – УНСС, спец. Медии и журналистика, 3 курс

тема: “Новите революции и медиите”.

 

Втора награда

Стоян Узунов – БСУ, спец. ИКН , 1 курс

тема: “Разработка на компютърна игра - When Space Inviders Meets Pong".

 

Трета награда

Мария Стоева, Виолета Ганчева – БСУ, спец. Маркетинг, 3 курс

тема: "Нагласи на българския потребител към нов продукт - китайски хранителни добавки „Tiens".

 

Насърчителни награди:

  • Гергана Друмева – БСУ, спец. Социални дейности, 3 курс;
  • Диляна Куртева, Радина Томанова – УНСС, спец. Право, 2 курс;
  • Иван Петков, Георги Тодоров – БСУ, спец. КТКМ, 3 курс;
  • Ирина Йорданова – БСУ, спец. Журналистика, 1 курс.