Програма 4 КУРС, МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ

Секция - IV курс, магистри и докторанти

 • Никола Делиев, Иван Сулев – БСУ, спец. Право, 5 курс, „Независимост на държавните органи”, научен ръководител гл. ас. Мила Иванова
 • Марин Вълков – ВТУ „Тодор Каблешков”, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане, магистър, „Екодом”, научен ръководител доц. д-р Георги Павлов
 • Димитър Атанасов, Калина Тончева - БСУ, спец. Връзки с обществеността, „Изследване на комуникационните ефекти от специалните полицейски акции върху имиджа на министъра на вътрешните работи Цв. Цветанов”, научен ръководител доц. д-р М. Лазарова
 • Ралица Генова – БСУ, спец. Маркетинг, 4 курс, “ План на фирма „Оптикс” АД, гр. Панагюрище, за доставка на нощни наблюдателни уреди за армията на Федерална Република Германия ”, научен ръководител гл. ас. Ирена Кунева
 • Пенка Вълчева – Университет „Асен Златаров”, спец. „Бизнес администрация”, магистър, „Анализ на детските заведения на територията на ЦГЧ на Община Бургас с помощта на модела за интензивност на конкуренцията”, научен ръководител доц. д-р Иван Димитров
 • Анелия Цветанова, Веселин Янев – БСУ, спец. Право, 5 курс, „Някои правни проблеми, свързани с торент сайтовете”, научен ръководител ас. Христо Павлов
 • Божидар Борисов – БСУ, спец. КСТ, 4 курс, “Симулация интерферограма в среда на Matlab”, научен ръководител проф. дтн A. Лазаров, гл. ас. Д. Минчев
 • Жанета Симеонова – БСУ, спец. Връзки с обществеността, магистър, „Диагностика на медийния образ на БСУ като инструмент за изграждане на имидж”, научен ръководител доц. д-р М. Лазарова
 • Галя Василева – БСУ, спец. Бизнес администрация, 4 курс, “ Бургас и Югоизточният район за планиране във фокуса на Европа на регионите ”, научен ръководител доц. д-р Милен Балтов
 • Емилия Николова – СУ „Климент Охридски”, спец. Връзки с обществеността, доктор, тема: “ Публичният образ на деловата българка в бургаските печатни медии - регионален поглед към глобален проблем ”, научен ръководител проф. д-р Здравко Райков
 • Катерина Стоянова – БСУ, спец. Право, 5 курс, „Привличане на обвиняем”, научен ръководител гл. ас. Мила Иванова
 • Антоанета Тодорова - УНСС, спец. Социология, 4 курс, „Народопсихологията на българите”, научен ръководител проф. Кръстьо Петков 
 • Надя Андонова, Галя Проданова, Станислава Атанасова – БСУ, спец. Счетоводство и контрол, 4 курс, „Оповестяване на ГПР от кредитните институции - начин за постигане на прозрачна банкова информация ”, научен ръководител гл.ас. Павлина Димитрова
 • Мария Караиванова – СУ „Климент Охридски”, спец. Трудови пазари и развитие на човешките ресурси, магистър, “ Предпочитания на поколението, навлизащо на пазара на труда към характеристиките на работата и организационните стимули. Сравнителен анализ”, научен ръководител доц. д-р Ирина Зиновиева
 • Емилия Орлинова - БСУ, спец. КСТ, 4 курс, „Създаване на вълнови план за изграждане на напълно оптична мрежа”, научен ръководител доц. д-р А. Тошков
 • Калина Пенчева – БСУ, спец. Връзки с обществеността, 4 курс, „Повишаването на учителските заплати – мисия невъзможна (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст)”, научен ръководител доц. д-р В. Ватева
 • Силвия Георгиева, Милена Кирова, Ирина Георгиева – УНСС, спец Журналистика, „Дигиталното поколение М2”, научен ръководител д-р Катя Михайлова
 • Георги Мичев – НБУ, спец. Национална и международна сигурност, „Видове секретни сътрудници”, научен ръководител доц. Румен Стефанов
 • Петър Петров – БСУ, спец. ИКН, 4 курс, „Система за мултиплаятформена разработка на игри”, научен ръководител гл. ас. Димитър Минчев
 • Деян Иванов – ВТУ „Тодор Каблешков”, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане, магистър, „Конверсия на автомобил в електромобил”, научен ръководител доц. д-р Иван Миленов
 • Живко Йорданов – БСУ, спец. Право, 5 курс “Правна регламентация на служителя под прикритие – проблеми и перспективи”, научен ръководител ас. Христо Павлов
 • Христо Иванов – ВТУ „Тодор Каблешков”, спец. Електроенергетика и електрообзавеждане, магистър, „Защита на битова електроапаратура от пренапрежения”, научен ръководител гл. ас. Чавдар Джамбазки
 • Поля Маркова – БСУ, спец. КТКМ, 4 курс, "Нива на нейонизираща радиация от мобилните системи. Сравнение на стандартите за сигурност в България и ЕС”, научни ръководители проф. дтн A. Лазаров, гл. ас. Д. Минчев
 • Константинос Марицас - СУ „Климент Охридски”, спец. История на философията, магистър, “CIVILIZATION AND ART IN THE CONTEXT OF EVOLUTION THEORY”, научен ръководител Хари Паницидис
 • Тодор Иванов – БСУ, спец. ИКН, 4 курс, "Приложение за комуникация по сериен порт", научен ръководител доц. д-р Веселина Жечева