XIII-ти национален конкурс за студентско научно творчество

Секция I-III курс
Председател: проф. д-р Лина Анастасова
Членове: доц. д-р Йонка Балтаджиева
доц. д-р Ангел Тошков
доц. д-р Сава Димов
доц. д-р Светла Маргаритова
гл.ас. Димитър Минчев
Секция IV курс, магистри и докторанти
Председател: доц. д-р Мариана Лазарова
Членове: проф. дтн Андон Лазаров
проф. д-р Симеон Божанов
доц. д-р Тодор Георгиев
гл.ас. д-р Юлия Йоргова
гл.ас. д-р Боян Георгиев

 

Сборник (pdf формат)  
Снимки от конкурса


Наградата за научно ръководство бе присъдена на доц. д-р Тодор Георгиев, преподавател в ЦХН на БСУ.