Класиране на Студентското научно творчество 2013

Направления: Право и политика, Администрация и управление, Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика) и Социални дейности

 

Специална награда 

Тодорка Аладжова - БСУ, спец. Връзки с обществеността в туризма, магистър

Тема: "Управление на онлайн репутацията на България като туристическа дестинация"

Научен консултант: доц. д-р М. Лазарова

 

Първа награда

Катрин Хлебарова- БСУ, спец. Право, 5 курс

Тема: "Нов поглед върху малолетните и непълнолетни правонарушители"

Научен консултант: гл. ас Славка Димитрова

 

Стоян Йотов- УНСС, спец. Медии и журналистика, 3 курс

Тема: "Homo virtualis - консумиране на другите чрез виртуално поведение"

Научен консултант: гл. ас. д-р. Катя Михайлова

 

Втора награда

Катя Пенева- БСУ, спец. Социални дейности и консултиране, 4 курс

Тема: "Интеграция на мълчанието – предизвикателства пред образованието на деца със слухово-речеви дефицити"

Научен консултант: доц. д-р Р. Бостанджиев

 

Росица Димова и Рената Ранчева- БСУ, спец. Публична администрация, 4 курс

Тема: "Българските общности зад граница"

Научен консултант: проф. д-р Веселин Цанков

 

Трета награда

Благой Тумбаров - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", спец. Право, 2 курс

Тема: "Международната сигурност и Европейския съюз"

Научен консултант: ас. Илиян Боянов Байчев

 

Ива Янкова и Добрин Юнгарев - БСУ, спец. Журналистика, 3 курс

Тема: "Студентското предаване «Стената» - съвместен проект на БСУ и БНР-Бургас"

Научен консултант: проф. дфн К. Лукова

 

Поощрителни награди

Георги Недялков и Юлия Куцарова - БСУ, спец. Социално консултиране и психология, магистри

Тема: "Проучване на мнението на служители в институции за хора с увреждания за готовността за професионално реализиране на хора с дефицитарно развитие"

Научен консултант: гл. ас. д-р Г. Вълчев

 

Иванина Влахова и Ралица Терзиева - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", спец. Право, 4 курс

Тема: "Антидискриминационните мерки като етични правила през призмата на международното и националното трудово право"

Научен консултант: гл.ас. д-р Миролюб Топалов

 

Марина Матева -  ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", спец. Психология, 2 курс

Тема: "Децата индиго - мит или реалност"

Научен консултант: проф. д-р Вихрен Бузов

 

Иван Винаров - УНСС, докторант в кат. Политология

Тема: "Предимства и недостатъци на мажоритарната система"

 
Председател на комисията: доц. д-р Евелина Динева

 

Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Техники и технологии, Информатика и Възобновяеми енергийни източници

 

Специална награда

Константин Стамов - БСУ, спец. Финанси, магистър
Тема: „Изграждане и функциониране на университетска виртуална банка”
Научен консултант: доц. д-р Сава Димов

 

Първа награда

Стоян Узунов и Радостин Георгиев - БСУ, спец. ИКН, 3 курс
Тема: „Project Continuum”
Научен консултант: гл.ас. д-р Димитър Минчев

 

Катя Димитрова - БСУ, спец. Бизнес администрация, магистър
Тема: „Стратегически анализ и стратегия за развитие на верига ресторанти „Рубаят”
Научен консултант: доц. д-р Гинка Милчева

 

Втора награда

Йордан Даскалов и Хасан Хасанов - БСУ, спец. ИКН, 2 курс
Тема: „War Dots – компютърна игра”
Научен консултант: проф. д-р Даниела Орозова
 

Никола Илиев, Кирил Бъчваров и Ергин Азис - СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов, спец. Финанси, 4 курс
Тема: „Емоционална интелигентност – място и роля в живото на съвременното общество”
Научен консултант: доц. д-р Теодора Димитрова

 

Трета награда

Марин Вълков - ВТУ "Тодор Каблешков",  спец. ЕЕА, докторант
Тема: „Нетрадиционни алтернативни източници на енергия”
Научен консултант: доц. д-р Иван Петров
 

Радовеста Стюърт - БСУ,  спец. ЛИТА, магистър
Тема: „Развитието на Бургас като водещ логистичен център по концепта на регионализацията”
Научен консултант: доц. д-р Николина Драгнева

 

Поощрителни награди

Евгений Долганов, Егор Гальцов, Елдар Заеров и Артьом Тарасов,  БСУ, спец. КСТ, 1 курс
Тема: „Тесла - теория и експеримент”
Научни консултанти: доц. д-р К. Сейменлийски, доц.  д-р С. Лецковска
 

Диляна Макакова - БСУ, спец. Бизнес администрация, 2 курс
Тема: „Ролята на БРИКС в световната икономика ”
Научен консултант: гл.ас.  д-р Диана Съботинова
 

Стефани Николова - БСУ, спец. ИКН, 1 курс
Тема: „Разработка на  компютърна игра на тема „Image Puzzle”
Научен консултант: гл.ас. д-р Димитър Минчев
 

Милен Филев - ПУ "Паисий Хилендарски" филиал гр. Смолян, спец. История и география, 3 курс
Тема: „Демографската криза в България и политиката, свързана с нейното преодоляване”
Научен консултант: гл.ас.  д-р Мариана Ламбова
 
Председател на комисията: проф. д-р Димитър Юдов

 

Отличия на Студентския съвет

Димитър Тонев - БСУ, спец. КЕВЕИ, магистър
Тема: "Мини-радиолокационна система с инверсна синтезирана апертура"
Научен консултант: проф. дтн  Андон Лазаров
 

Катя Пенева - БСУ, спец. Социални дейности и консултиране, 4 курс
Тема: "Интеграция на мълчанието – предизвикателства пред образованието на деца със слухово-речеви дефицити"
Научен консултант: доц. д-р Р. Бостанджиев
 

Росица Георгиева и Христо Петров - БСУ, спец. Маркетинг, 4 курс
Тема: "План на "Победа" АД за доставка на бисквити Gama на пазара на Кралство Нидерландия"
Научен консултант: гл. ас. Ирена Кунева
 

Ваня Ванева и Диана Стоянова - БСУ, спец. Право, 3 курс
Тема: "Сурогатното майчинство – правни и етични проблеми"
Научен консултант: гл. ас. Анна Чолакова

 

Специалната награда на журито за преподаватели получи  проф. дтн Андон Лазаров.