Програма на XV Конференция за студентско научно творчество в БСУ 26 март 2014 г.

8.15 - 8.45 плащане на такси за студентите от други висши училища, стая 102
8.30 - 9.00 регистрация на участниците, пред зала 208
9.00 Откриване на конференцията, зала 208
9.30 - 16.30 работа по секции
17.00 Награждаване
17.30 Премиера на пиесата "Сако от велур" на Театралното ателие на БСУ за участниците в конференцията
17.30 Премиера на пиесата "Сако от велур" на Театралното ателие на БСУ за участниците в конференцията

 

Направления: Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Социални дейности

Зала 208

Програма  

Комисия:

 • доц. д-р Мария Алексиева – председател
 • доц. д-р Йонка Балтаджиева- член
 • Ирина Йорданова – студент

 
Направления: Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

Зала 207

Програма  

Комисия:

 • проф. д-р Ангел Тошков - председател
 • доц. д-р Силвия Лецковска - член
 • Ангел Иванов – магистър

 
Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения

Зала 219

Програма  

Комисия:

 • доц. д-р Мария Нейчева - председател
 • гл.ас. д-р Юлия Йоргова - член
 • Ивона Панайотова - студент

 
Направления: Право и политика, Администрация и управление

Зала 218

Програма  

Комисия:

 • проф. д-р Силви Чернев – председател
 • доц. д-р Мария Нейкова - член
 • Биляна Николова - студент