проф. д. н. Галя Христозова

Галя Христозова

Консультационные дни:
Среда, с 13:00 до 15:00, комната 301

Publications

проф. д-р Мария Алексиева

Мария Алексиева

Консультационные дни:
Среда, с 13.00 до 15.00, аудитория 306

Publications

проф. д-р Пепа Митева

Пепа Митева

Консультационные дни:
Суббота, с 11:00 до 13:00, аудитория 506.

Publications

доц. д-р Диана Попова

Диана Попова

Консультационные дни:
Понедельник, с 16:00 до 18:00, комната 506

Publications

доц. д-р Дияна Циркова

Диана Циркова

Консультационные дни:
Четверг с 14:00 до 16:00 в номере 210

Publications

доц. д-р Дончо Донев

Дончо Донев

Консультационные дни:
нет

Publications

доц. д-р Златина Димитрова

Златина Димитрова

Консультационные дни:
нет

Publications

доц. д-р Зорница Ганева