Ръководство на ЦИУН

Декан на ЦИУН и почетен Ректор на БСУ
проф. д-р Васил Янков
тел. + 359 56 900 588
БСУ, кабинет 302
vjankov@bfu.bg

Зам.-декан по учебната дейност и акредитацията
доц. д-р Мария Нейчева
тел. + 359 56 900 445
БСУ, кабинет 15
marian@bfu.bg

Зам.-декан по научноизследователската дейност и международното сътрудничество 
проф. д-р Лина Анастасова
тел. + 359 56 900 415
БСУ, кабинет 15
anastasova@bfu.bg

 

Програмен координатор „Счетоводство и Финанси”
проф. д-р Васил Янков
тел. + 359 56 900 588
БСУ, кабинет 302
vjankov@bfu.bg

 

Програмен координатор „Маркетинг”
проф. д-р Лина Анастасова
тел. + 359 56 900 415
БСУ, кабинет 15
anastasova@bfu.bg

 

Програмен координатор „Бизнес администрация”
проф. д-р Милен Балтов
тел. + 359 56 900 565
БСУ, кабинет 309
mbaltov@bfu.bg