Ръководство на ЦИТН

Декан на ЦИТН
проф. д-р Радостин Долчинков
тел. + 359 56 900 533
БСУ, кабинет 413
rado@bfu.bg

Зам.-декан по учебната дейност и акредитацията
доц. д-р Камен Сейменлийски
тел. + 359 56 900 459
БСУ, кабинет 13
kdimitrov@bfu.bg

Зам.-декан по научноизследователската дейност и международното сътрудничество 
проф. д-р Даниела Орозова
тел. + 359 56 900 531
БСУ, кабинет 13
orozova@bfu.bg

 

Програмен координатор „Технически науки”
проф. д-р Димитър Юдов
тел. + 359 56 900 578
БСУ, кабинет 606
yudov@bfu.bg

 

Програмен координатор „Информатика и компютърни науки”
проф. д-р Даниела Орозова
тел. + 359 56 900 531
БСУ, кабинет 13
orozova@bfu.bg