Студии
 • Имунитет на държавния глава, БСУ, сп. Юридически сборник, т.18, стр. 98-110, 2011

 

Статии
 • Държавният глава - власт и отговорност, Юридически сборник, т. 20, 2013
 • Имунитет на държавния глава, Юридически сборник т. 18, 18 стр., 2011
 • Институтът на разпускането на Парламента - интегрираща или дискреционна власт на Президента?, Годишник на БСУ, 2010
 • Основи на конституционната отговорност, сборник доклади БСУ том 3, 2006
 • Конституционни основи на отговорността на президента на САЩ, Юридически сборник БСУ, т.13, 2004
 • Държавният глава в парламентарната демокрация на ФРГ и Австрия,
 • Президентът на САЩ,
 • Правни аспекти на правото на ЕО,

 

Доклади
 • Pouvoir neutre и отговорността на държавния глава, научна конференция БСУ, 2013
 • Имунитет на държавния глава, конференция ЦЮН , 2011
 • Институтът на разпускането на Парламента. , конференция на БСУ, 2010
 • Основи на конституционната отговорност, научна конференция БСУ, 2006
 • Конституционни основи на отговорността на президента на САЩ, научно-теоретична конференция, 2003
 • Отговорността на държавния глава, Семинар по КП, 2002
 • Промени в българската конституция преди приемането на България в ЕС, Научно-теоретична конференция, 2000
 • Конституционноправни аспекти на присъединяването на България към ЕС, конференция ЦЮН, 2000