Ръководство на ЦЮН

Декан на ЦЮН

проф. д.н. Мария Нейкова
тел. + 359 56 900 535
БСУ, кабинет 415
mneikova@bfu.bg 

Зам.-декан на ЦЮН

доц. д-р Славка Димитрова
тел. + 359 56 900 442
БСУ, кабинет 12
sdimitrova@bfu.bg

Програмен координатор на Програмния съвет по "Теория и история на държавата и правото"
доц. д-р Христо Павлов
тел. +359 56 900 527
БСУ, кабинет 407
hrpavlov@bfu.bg

Програмен координатор на Програмния съвет по „Частно право”
доц. д-р Красимир Коев
тел. + 359 56 900 528
БСУ, кабинет 408
krkoev@bfu.bg 

Програмен координатор на Програмния съвет по  „Международно право и международни отношения”
проф. д-р Александър Драгиев
тел. + 359 56 900 547
БСУ, кабинет 507
adragiev@bfu.bg

Програмен координатор на Програмния съвет по  „Публично право, администрация и управление”
проф. д.н. Мария Нейкова
тел. + 359 56 900 535
БСУ, кабинет 415
mneikova@bfu.bg