Университетска Библиотека

Университетска библиотека

Библиотеката на Бургаския свободен университет активно съдейства за обучението на квалифицирани специалисти с творческа самостоятелност. Библиотечният фонд се изгражда съобразно профила на университета, като основно е свързан с фундаменталните и специалните курсове, изучавани в БСУ.

Услуги, които библиотеката предлага:

  • Автоматизирано търсене на информация по зададена тема
  • Заемане книги за дома
  • Ползване на библиотечни материали в читалните зали.
  • Ползване на Интернет-достъп
  • Консултации за работа със собствени и чужди електронни бази от данни

 

Правила за ползване 

  • Университетската библиотека обслужва студентите, преподавателския състав и служителите на БСУ.
  • Външни лица се регистрират и ползват еднократно библиотечните услуги срещу лична карта и такса.
  • За да получат правото да ползват услугите на библиотеката студентите, преподавателите и служителите трябва да се регистрират в Заемна служба на библиотеката.
  • Съобразно Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите не могат да заемат за дома единични екземпляри от книжния фонд, справочни и периодични издания.
  • Писмени документи със стойност на договор между библиотеката и читателите са читателският картон и заемната бележка.

 

Пълен текст на Правилника за обслужване на читатели.  

 

Работно време:

понеделник – петък
9:00 - 17:00 часа
събота
9:00 - 15:00 часа
неделя
почивен ден

Контакти

Директор Диана Адамова +359 56 900 434 diadams@bfu.bg
Комплектуване и обработка Събка Мореева +359 56 900 405 sabina@bfu.bg
Заемна служба Анушка Чанева +359 56 900 439 chaneva@bfu.bg
Антоанета Кръстева +359 56 900 439 antonykk@yahoo.com
Читалня Яна Кършийска +359 56 900 435 yanak@bfu.bg