Йоаникий - Митрополит Сливенски

Бургаският свободен университет изпълнява важна задача в новото демократично време. Този град е известен на цял свят, но университетът му придава по-голяма научна стойност. Обучението е важно, когато се удовлетворява любознателният дух на студентите. Времето за следване е много сериозно за студентите. Те изграждат своя характер и възпълват своето настроение. Който винаги помни студентските си години и почита своите преподаватели, той изразява своята благодарност.

За много години!

Йоаникий - Митрополит Сливенски