За БСУ

За БСУ - Статус, мисия, академичен профил

СТАТУТ, МИСИЯ, АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ

Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети в страната.  Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008.

БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус:

  • БСУ е член на Европейската асоциация на университетите (ЕUA).
  • Има договори за сътрудничество с 36 университета и организации в Европа, Америка, Азия и Африка 
  • Работи по 24 договора с университети в Европа за обмен на студенти и преподаватели.
  • Участва в Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити (ЕCTS).
  • Работи по съвместни международни проекти с повече от 100 университета и организации.
  • БСУ е партньор на ЮНЕСКО по програмата UNITWIN/UNESCO Chairs и e институция домакин на Катедра на ЮНЕСКО по правата на човека и култура на мира.

Повече информация  

 

АКРЕДИТАЦИИ И СЕРТИФИКАТИ

Бургаският свободен университет е сертифициран по стандартите за качество на Международната организация по стандартизация (ISO). От 2005 г. БСУ притежава Международен сертификат за качество ISO 9001:2000, а от 2010 г. - ISO 9001:2008. В Университета са сертифицирани всички основни дейности и направления: образование на студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен, квалификационна дейност, научноизследователска дейност и международна дейност.

Повече информация  

 

РЪКОВОДСТВО НА БСУ

Президент на БСУ

Проф. д-р Петко Чобанов

Тел. +359 56 900 500

Кабинет 310

chobanov@bfu.bg

 

Повече информация