Докторски програми

Център по юридически науки
Граждански процес
Наказателно право
Център по икономически и управленски науки
Икономика и управление (индустрия)
Център по информатика и технически науки
Информатика
Инженеринг и електронизация в електрообзавеждането
Център по хуманитарни науки
Социална психология
Педагогическа и възрастова психология
Предучилищна и начална училищна педагогика