Информация за студентите от БСУ

През месец март 2017 г. ще се проведе XVIII Конференция за студентско научно творчество с международно участие. Тя ще бъде организиран на два етапа:

  1. Презентация и защита на рефератите в центъра - 16.03.2017 г.
  2. Конкурс с участието на номинираните от всеки център и студенти от други висши училища - 30.03.2017 г.

Студентите имат възможност да уточнят темите за реферати със своите преподаватели.
Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в специално научно издание.
Класиралите се студенти ще имат възможност за участие в студентски научни форуми на други университети.
Комисията по НИД обявява конкурс за преподавател с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени реферати.

Програма и класиране на вътрешния кръг 16 март 2017 г.


Техническите изисквания към докладите