Такси

Такси за кандидатстване по процедури за академични длъжности:

Описание Сума
1. За участие в конкурс за избор на главен асистент 700 лв.
2. За участие в конкурс за избор на доцент или професор 2700 лв.