Такси

Такси за кандидатстване по процедури за академични длъжности:

  1. За участие в конкурс за избор на главен асистент – 700 лв.
  2. За участие в конкурс за избор на доцент или професор – 2 700 лв.