Курс за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл.304 от Кодекса за застраховане

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за професионална квалификация на застрахователни брокери по чл. 304 от Кодекса за застраховане с хорариум 30 часа онлайн.

Форма на обучението: дистанционна, онлайн (неприсъствено).

Квалификационният курс включва: теми, посветени на разпространението на продукти, покриващи рискове по общо застраховане, по животозастраховане и на инвестиционни застрахователни продукти.

Курсът е предназначен за овладяването на професионалните знания и умения, регламентирани в Приложение № 3 на Кодекса за застраховането за подготовка на застрахователни брокери.

Обучението е насочено към формиране на систематизирани знания и умения за точното изпълнение на задълженията на служителите, извършващи дейност в застраховането.

Продължителност на курса: 30 часа онлайн присъствие в курса в платформа Мудъл. Курсът приключва с изпит – онлайн тест.

Сертификат: На издържалите изпита се издава свидетелство, удостоверяващо, че лицето е преминало професионално обучение за постъпване на работа в застрахователен брокер, съгласно Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на КФН и успешно е положил изпита.

Записване: целогодишно и по всяко време, с онлайн регистрация.

Начало на обучението: след регистрация и внасяне на таксата за курса.

До седмица след регистрацията и внасяне на таксата за обучението курсистът получава потребителско име и парола за достъп до учебните материали в платформата за електронно обучение на БСУ. В периода на обучение курсистът има възможност да получава и онлайн консултации от преподавателите.

Такса за обучението: 130 лв., дължима при записване. Плащането може да се извърши онлайн или по банков път след задължителна онлайн регистрация.

 

Регистрация

Платформа за електронно обучение

Координатор на курса:

проф. д-р Юлия Йоргова
тел. 0898 446682
yulia@bfu.bg