Квалификационен курс по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” през 2021 г.

Бургаският свободен университет предлага дистанционен курс за квалификация по „Бизнес с недвижими имоти и пропърти мениджмънт” с хорариум 210 часа.

Курсът е насочен към повишаване на квалификацията на предприемачи, развиващи собствен бизнес в сектора на недвижимите имоти; на анализатори и брокери на пазара на недвижими имоти; на практикуващи мениджъри и функционални специалисти в сферата на недвижимите имоти, както и за лица, придобили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по икономически и неикономически специалности.

Обучението е дистанционно и се провежда онлайн. Записването в курса е онлайн, може да става целогодишно и по всяко време на https://borica.bfu.bg/kurs/06.php

 

Повече информация