Лабораторията за психологична подкрепа и развитие към БСУ организира дискусионна среща на тема „Изкуството на партнирането“ през март 2015

На 16 март от 17.00 ч. в з. 207  Лабораторията за психологична подкрепа и развитие към БСУ организира дискусионна среща на тема „Изкуството на партнирането“. Целта на срещата е да се коментират съвместно със студентите най-актуалните въпроси в живота на всеки млад човек, а именно:
1.    Какви са интимните отношения, които най-пълно биха отговорили на индивидуалните ми потребности за хармоничен личен живот и успешно професионално развитие?
2.    Как да намеря точния човек, с когото бих могъл да създам  и развивам такива отношения?
3.    Кои са най-честите препъни камъни, които спъват пълноценното развитие на интимните отношения днес и как бих могъл успешно да се справя с тях?
4.    Кои са най-важните предпоставки за успешното  развитие на интимните отношения и как бихме могли да ги гарантираме?
На тези, както и на много други въпроси ще се опитаме заедно да търсим и намираме отговори. Най-мотивираните участници в дискусионната среща ще имат възможност директно да се включат в стартиращите обучителни програми за развитие на партньорските отношения с водещ доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.
Очакваме ви в 207 аудитория на 16.03. от 17.00 часа

Ръководител на Лабораторията за психологична подкрепа и развитие:
доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.