Център по юридически науки

Центърът по юридически науки обявява прием по следните специалности в образователно-квалификационна степен "Магистър".

Център по юридически науки
Право
Публична администрация
Данъчна администрация
Митническо разузнаване и разследване
Администрация и управление на системата на националната сигурност
Защита на личните данни и класифицираната информация
Държавна и местна администрация
Морско право и крайбрежни територии

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg