Монографии

Име Заглавие Година Издателство
доц. Никола Иванов Аврейски САЩ и Европа. Европейската политика на Вашингтон 2013 В. Търново, Изд. "Фабер", - 936 с.
доц. Мария Стоянова Алексиева Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България глава 3 и 8) 2013 ЕКС-ПРЕС
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетингови изследвания в туризма, четвърто издание, 358стр. 2013 Eкс-прес, Габрово
проф. Милен Иванов Балтов Иновациите и инвестициите в малките и средни предприятия 2013 Начало
доц. Веселина Живкова Ватева Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България (колектив) 2013 "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово
проф. Румен Илиев Вълчев Глобалното образование - новото предизвикателство за образованието 2013 Център "Отворено образование"
гл.ас. Пенка Вълкова Георгиева Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време 2013 Академично издателство "проф. Марин Дринов"
проф. Андон Димитров Лазаров Bistatic SAR/GISAR/FISAR geometry, models and algorithms 2013 Wiley, ISTE, GB, London
гл.ас. Деян Желев Лазаров Ръководство на потребителя по проект BG EIF 2011/01-04.04-06 2013 Радко ООД - Варна
доц. Мариана Георгиева Лазарова Речева реализация на граматическите езикови възможности в изказа на българските вестници 2013 Бургаски свободен университет, Фонд "Научни изследвания"
проф. Калина Грозева Лукова Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България ((колектив) 2013 "Екс-прес" ООД-Габрово
гл.ас. Мария - Манева Изследване по ключови теми. Тема „Европейски съюз". Количествен и социолингвистичен анализ на темата „Европейски съюз" на страниците на българските вестници. Монография „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България" 2013 Фонд "Научни изследвания" МОН
гл.ас. Мария - Манева Анализ на резултатите от анкети и проучвания. Монография „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България" 2013 Фонд "Научни изследвания" МОН
доц. Мария Кънева Нейкова Децентрализацията - основен фактор за повишаване на ефективността на управлението 2013 Новата цивилизация
доц. Диана Димитрова Попова Раздел VI-9.0 и съавтор в раздел IV-1.0., 2.0, 3.0, 4.0 от монографията "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България" 2013 "ЕКС-ПРЕС" ООД, Габрово
гл.ас. Вяра Красимирова Славянска Управление на текучеството 2013 ФЛАТ - Бургас
проф. Галя Михайлова Христозова Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците. 2013 Габрово
доц. Румен Тодоров Бостанджиев "Моето семейство 2012 "Трейнинг фактори"
доц. Сава Христов Димов Димов, С. и В. Смирнов. Недружественные поглащения и защита от них: мировой и российский опыт. стр.200 2012 Изд. "Дигитал", Бургас
проф. Александър Драгиев Драгиев Международно правораздаване (Международен арбитраж и Международен съд на ООН) - трето основно преработено и допълнено издание 2012 СИБИ
гл.ас. Красимир Симеонов Мутафов Специални режими на облагане по реда на ЗДДС 2012 ИК Фенея
доц. Гергана Начева Начева Модернистичният ритъм 2012 Български книжици, София; 2011
доц. Мария Кънева Нейкова Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство (съавтор - М. Патак) 2012 ИК "Новата цивилизация" - София
доц. Мария Иванова Нейчева Изследване на образованието на работната сила и влиянието му върху икономическия растеж 2012 Флат, гр. Бургас
проф. Силви Василев Чернев Заповедно производство 2012 Сиби
проф. Костадин Кирилов Бобев Осъдени без вина, С. 2011 УИ "Св. Климент Охридски"
доц. Веселина Живкова Ватева Читателски рефлексии на вестникарския език (колектив) 2011 Триера Комюникейшънс ЕООД, Габрово
доц. Тодор Кирилов Георгиев Читателски рефлексии на вестникарския език 2011 Триера - Габрово
доц. Сава Христов Димов Димов, С.Х., Ежов, Ю.А., Азаренкова Г.М., Смирнов, В.В. и Кондратьев К.М. Основные факторы стратегической эффективности и иностранные инвестиции в Российской федерации 2011 Издательский дом "Центросоюза", Москва
проф. Николай Стоянов Колев Проектиране на системи за калкулиране 2011 ЖАЖДА-Сливен
проф. Калина Грозева Лукова Читателски рефлексии на вестникарския език (колектив) 2011 "ЕКС-ПРЕС"
доц. Светла Маргаритова Маргаритова Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители. 2011 Сиби
доц. Гинка Иванова Милчева Стратегическо управление 2011 Авангард прима
доц. Мария Христова Монова-Желева Желева М., Формиране на знания и компетенции чрез виртуални светове, ISBN 978-954-8468-50-3 2011 Инфрома Принт
проф. Даниела Ананиева Орозова Обобщено-мрежови модели на интелигентни среди за обучение, автор: Даниела Орозова 2011 Академично издателство "проф. Марин Дринов"
доц. Камен Димитров Сейменлийски Електротехнически фактори влияещи върху себестойността и цената на електрическата енергия 2011 ISBN 978-954-760-244-1, Колор Принт, Варна
доц. Иванка Милкова Стамова Qualitative Analysis of Dynamic Activity Patterns in Neural Networks, A Special Issue of the Journal of Applied Mathematics, Hindawi Publishing, 2011 2011 Hindawi Publishing
проф. Ангел Захариев Тошков Анализ на връзките между конструктивните и експлоатационните параметри на оптичните влакна 2011 Онгъл, Варна
проф. Галя Михайлова Христозова "Читателски рефлексии на вестникарския език" 2011 Екс-прес - Габрово
проф. Симеон Стефанов Божанов Правна защита на българските морски пространства от замърсяване 2010 Деметра
доц. Румен Тодоров Бостанджиев За любовта и секса откровено 2010 "Просвета"
проф. Момяна Мартинова Гунева Общите стопански престъпления по българското наказателно право 2010 Бургас, изд. "Бряг"
доц. Галина Георгиева Куртева "Рискът във фирмата" 2010 Експрес, Габрово
доц. Георги Иванов Маринов ГЕОИКОНОМИКС. ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. КНИГА ПЪРВА 2010 Изток - Запад
доц. Мария Христова Монова-Желева Мултимедийни технологии и приложения 2010 Информа Принт
проф. Тодор Енчев Тодоров Международно частно право, Европейският съюз и Република България - трето преработено и доп. издание 2010 Сиби
гл.ас. Генчо Василев Вълчев Характеристика на дисграфичните нарушения при ученици билингви 2009 РИК"Марк"
проф. Румен Илиев Вълчев Неформалното образование в системата на ученето през целия живот 2009 Център "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Дейността на обучителя в процеса на неформално образование 2009 център "Отворено образование"
проф. Момяна Мартинова Гунева Документните престъпления по българското наказателно право 2009 Бургас, изд. "Бряг"
доц. Сава Христов Димов Димов, С. и В. Смирнов. АНАЛИЗ альтернатив формирования стратегий защиты государственной и корпоративной собственности в Российской Федерации. 2009 М., Российской Федерации, Научно-исследовательского института РФ.
доц. Веселина Господинова Жечева Engineering the Computer Science and IT, The Decoding Algorithms as Techniques for Creation the Anomaly Based Intrusion Detection Systems 2009 IN-TECH, Vienna, Austria
доц. Евгения Петрова Николова E. Nikolova, V. Jecheva, Chapter The Decoding Algorithms as Techniques for Creation the Anomaly Based Intrusion Detection Systems 2009 Engineering the Computer Science and IT
доц. Иванка Милкова Стамова Stability Analysis of Impulsive Functional Differential Equations 2009 Walter de Gruyter, Berlin, New York
проф. Веселин Христов Цанков Българските общности зад граница - правни аспекти, С., 2009, 371 стр. 2009 Албатрос
доц. Мария Стоянова Алексиева Как да подготвим компютърна презентация 2008 ИК "Бряг", Бургас
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетинг на взаимовръзките- концептуална основа и практика, 253 стр. 2008 изд. Eкс-Прес, Габрово
доц. Евелина Димитрова Динева Как да подготвим компютърна презентация 2008 БСУ
проф. Николай Стоянов Колев Съвременни концепции в управленската отчетност" 2008 "Янита Я С"
доц. Галина Георгиева Куртева Конкурентоспособност на българската фирма на Единния европейски пазар 2008 "Бряг" - Бургас
проф. Калина Грозева Лукова Литературните сюжети на печата 2008 "Фабер" - Велико Търново
проф. Калина Грозева Лукова Антон Страшимиров. Пет символистични пиеси / в съавторснво с М.Гергинова/ 2008 "Фабер" - Велика Търново
доц. Пепа Иванова Митева Гняв и агресивно поведение при децата 2008 ИК М-8-М
доц. Мария Кънева Нейкова Защита на паметниците на културата в Република България при военнополитическа криза и при въоръжен конфликт. 2008 "За буквите - О писменехь" София
проф. Галя Михайлова Христозова Учебната задача по български език - фактор за изграждане на лингвистична компетентност (III и IV клас) 2008 Янита Я
проф. Галя Михайлова Христозова Обучението по български език в 1. - 4. клас (граматика, правопис, правоговор и пунктуация) 2008 Янита Я
доц. Мария Стоянова Алексиева Учителят на малкия ученик 2007 Ирита
проф. Милен Иванов Балтов Костадинов К, Балтов М. и др., "Предприемачество и бизнес планиране за технологично ориентирани фирми" 2007 Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов"
проф. Симеон Стефанов Божанов Право на околната среда (под печат) 2007  
доц. Сава Христов Димов Димов, С.Х., Ю.А.Ежов и В. Смирнов. БАНКРОТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ. Правовое регулирование процедур банкротства и ведения учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности должника. 2007 Издательство "Перспектива", 2007, Москва
доц. Татяна - Коцева Младите хора и интимността в условията на социална промяна /в съавторство с Д. Костова/. Акад. Изд. "Проф. М. Дринов" 2007 Акад. Изд. "Проф. М. Дринов"
гл.ас. Атанас Денев Луизов Рекламата каквато е - 2007, (под печат), в съавторство с Д.Доганов, Ф.Палфи и Д.Лазаров 2007 Панорама
проф. Калина Грозева Лукова Г. П. Стаматов - между същностите и привидностите. 2007 Бургас
проф. Даниела Ананиева Орозова Generalized Nets and Information Flow Within a University, A. Shannon, K. Atanassov, D. Orozova, M. Krawczak, E. Sotirova, P. Melo Pinto, I. Petronias, Taekyun Kim 2007 Warszawa, 2007, ISBN 978-83-88311-89-5.
доц. Диана Димитрова Попова Between Global and Local 2007 Bojich
доц. Мария Стоянова Алексиева Взаимодействията "семейство - училище" 2006 "Ирита", Казанлък
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетингови изследвания в туризма, трето допълнено издание 2006 Летера, Пловдив
проф. Симеон Стефанов Божанов Законодателна уредба в областта на околната среда 2006  
доц. Румен Тодоров Бостанджиев "Свободни в леглото" 2006 издателство "Слънце"
доц. Денчо Георгиев Георгиев Reform and Development of the WTO Dispute Settlement System, edited by Dencho Georgiev and Kim Van der Borght, 488 p 2006 Cameron May
доц. Ицка Михайлова Дерижан Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със СОП 2006 БСУ, Бургас
проф. Александър Драгиев Драгиев Международно правораздаване (международен арбитраж и Международен съд на ООН) Второ преработено изд. 2006 Сиби
проф. Силви Василев Чернев Инстанционността в гражданското съдопроизводство на Република България 2006 Софи-Р
доц. Ицка Михайлова Дерижан Детето като предмет на социалната работа 2005 ШУ "Еп. К.Преславски" - Шумен
доц. Мариана Георгиева Лазарова Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестницитев България 2005 Бургас 2013
доц. Пепа Иванова Митева Методи в помагащите професии 2005 М&М София-Бургас
доц. Гергана Начева Начева Светът в диалог, Пловдив, 2005 2005  
проф. Даниела Ананиева Орозова Generalized Net Modelling of University Processes, KvB Monograph No.7, 2005, Australia. A. Shannon, D. Langova-Orozova, E. Sotirova, I. Petronias, K. Atanassov, M. Krawczak, P. Melo Pinto, Taekyun Kim. 2005 Australia
проф. Веселин Христов Цанков Аз гражданинът на Република България и на ЕС, С., 2005, 94 стр. 2005 Министерство на правосъдието
проф. Веселин Христов Цанков Migration Austian, Bulgarian and EU, 2003, p. 96 2005 Институт за правни науки
проф. Симеон Стефанов Божанов Международноправни актове в областта на околната среда 2004  
доц. Веселина Живкова Ватева Българските глаголи за движение в семантичен и стилистичен аспект. 2004 изд. "Димант", Бургас
проф. Румен Илиев Вълчев Училищното настоятелство - демократична гражданска организация 2004 център "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Образователни изисквания, оценяване и гражданско образование 2004 център "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Образователна реформа, образователни промени и гражданско образование 2004 център "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Интерактивни методи и гражданско образование 2004 център "Отворено образование"
проф. Румен Илиев Вълчев Системи за оценяване и гражданско образование 2004 център "Отворено образование"
проф. Александър Драгиев Драгиев Международно правораздаване 2004 ЛиК
проф. Веселин Христов Цанков Българското гражданство - материалноправни и процесуални аспекти. С., 2004, 203 стр. - второ преработено и допълнено издание 2004 Институт за правни науки
проф. Веселин Христов Цанков Омбудсманът - общественият посредник в Република България., С. 2004, 230 стр. 2004 Институт за правни науки
проф. Лина Георгиева Анастасова Социология на туризма 2003 изд.Летера- Пловдив
доц. Силвия Александрова Лецковска Влияние на траекторията на натоварване върху пределната степен на пластично формоизменение на листов 2003  
проф. Галя Михайлова Христозова Учебната задача по български език 2003 ИК "Т.Калоянов".
проф. Веселин Христов Цанков Коментар на дискусионни публичноправни въпроси., С., 2003, стр. 96 2003 Институт за правни науки
доц. Ицка Михайлова Дерижан Технология на социалната работа с деца 2001 ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
доц. Ицка Михайлова Дерижан Психосексуалното развитие на детето 2001 Движение "Предтечи"
доц. Сава Христов Димов Димов, С. и Н.Колев. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНАТА. 2001 Издателство "ИРИТА" ПРИНТ", 2001, Бургас
гл.ас. Ирена Петрова Кунева Единен Европейски пазар 2001 СОФТТРЕЙД
проф. Галя Михайлова Христозова Обучението по правопис в началните класове - методически проекции 2001 Изд."Макрос 2001", П.
доц. Пепа Иванова Митева Очи в Очи! Как да върнем стабилността си през подкрепата на социалния работник 2000 М:М, С-Б
проф. Веселин Христов Цанков Българско гражданство - материално правни и процесуални аспекти., С., 2000; 203 стр. 2000 Институт за правни науки - Абагар
доц. Валентин Любенов Георгиев Публични правоотношения 1999 "Сиела"
доц. Мариана Георгиева Лазарова Морфемното равнище - динамичният консерватор на езиковата система 1999 Изд."Слово" - В.Т.
проф. Калина Грозева Лукова Екстазите на времето. Морис Метерлинк и българската утопия за симоволистична драма. Бургас 1999  
проф. Калина Грозева Лукова Петко Ю.Тодоров-Концептуализация на междужанровите пространства. София 1999  
доц. Мария Христова Монова-Желева Modelling of Data Management 1999 DGXIII Inco Copernicus Scien..
проф. Калина Грозева Лукова Антон Страшимиров. Лирическа проза (поетика на междужанровите форми). Бургас 1998  
проф. Веселин Христов Цанков Право на убежище и статут на бежанец в Република България., С., 1998 1998 Институт за държавата и правото
доц. Валентин Любенов Георгиев Теория и философия на ислямското право 1997 "ЛИК"
проф. Лина Георгиева Анастасова Маркетингови изследвания в туризма 1996 Селекта, Бургас
проф. Николай Стоянов Колев Търговски операции с недвижимо имущество 1996 СА "Д. А. Ценов" - Свищов
проф. Николай Стоянов Колев Отчетност и контролинг при управлението по цели (в съавторство с К. Каменов) 1995 СА - Свищов
проф. Николай Стоянов Колев Теоретични и практикоприложни аспекти на управленската отчетност. 1994 Академично издателство на СА "Д. А. Ценов" - Свищов
проф. Костадин Кирилов Бобев Малките тайни на криминалистиката, С. 1993 УИ "Св. Кл. Охридски"
проф. Николай Стоянов Колев Американски счетоводни системи и стандерти (авторизиран превод с коментари) 1993 Академично издателство "Ценов" - Свищов
проф. Момяна Мартинова Гунева Амнистията по НК на НРБ 1989 София, изд. "Наука и изкуство"
проф. Момяна Мартинова Гунева Общественото мнение за наказателния закон, § 13 и 15 1987 София, Издателство на БАН
проф. Костадин Кирилов Бобев Криминалистически експертизи, С. 1986 НИКК
проф. Костадин Кирилов Бобев Микротрасология, С. 1981 МВР
проф. Момяна Мартинова Гунева Риск и наказателна отговорност - дисертационен труд 1981  
проф. Костадин Кирилов Бобев Следи от ръце, С. 1976 МВР
проф. Костадин Кирилов Бобев Справочник по криминалистика, (в съавторство), С. 1976 НИКК
доц. Тодор Кирилов Георгиев Езикът на Андрей Платонов, Бургас, 2005    
проф. Момяна Мартинова Гунева Наказателната политика (подготвена за печат)    
гл.ас. Валентин Василев Енчев Полицейската институция в България след Освобождението 1878 г.- 1924 г. (правно-исторически анализ)   подготвена за печат
доц. Гергана Начева Начева Литературната колонизация на Южна Америка, Пловдив, НБИВ, 1977