Редакционна колегия

Главен редактор:

  • проф. д-р Силви Чернев     

 

Отговорен секретар

  • гл.ас. д-р Красимир Мутафов

 

Членове

  • проф. д-р Симеон Тасев 
  • доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова
  • доц. д-р Мария Нейкова

 

Технически сътрудник

  • Ваня Абаджиева


Техническа подготовка и печат

  • Ивелина Матева

 

Печат

  • ЕКС-ПРЕС ООД ГАБРОВО

 

Адрес на списанието:
Бургаски свободен университет
ул. „Сан Стефано” 62 ; 8001 Бургас
„Юридически сборник”
e-mail:  vpetrova@bfu.bg