Редакционна колегия

Главен редактор:

  • проф. д-р Силви Чернев     

 

Отговорен секретар

  • доц. д-р Славка Димитрова

 

Членове

  • доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова
  • проф. д.н. Мария Нейкова

 

Технически сътрудник

  • Ваня Абаджиева

 

Печат

  • "ЕКС-ПРЕС" ООД, ГАБРОВО

 

Адрес на списанието:
Бургаски свободен университет
ул. „Сан Стефано” 62 ; 8001 Бургас
„Юридически сборник”
e-mail:  lawjurnal@bfu.bg