Научни прояви, конференции и семинари

От: 28 август 2023 До: 30 август 2023

Научна конференция с международно участие на тема „Право, сигурност и културно-историческо наследство”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „Право, сигурност и културно-историческо наследство”

От: 20 април 2023

XXIV Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 20 април 2023 г. в БСУ ще се проведе XXIV Конференция за студентско научно творчество с международно участие.

От: 08 юни 2023 До: 10 юни 2023

VI Международна конференция ICGSM „Прилагане на стандартите за ESG за сигурни стратегически производства“

Институтът по счетоводни и инвестиционни изследвания на Университет МАРА, Куала Лумпур, Малайзия и ЦИУН към Бургаския свободен университет организират VI Международната конференция по управление и стратегически решения ICGSM.

От: 08 ноември 2022

Втора международна научно-приложна конференция „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“

На 8 ноември 2022 г. в Бургаския свободен университет ще се проведе втората Международна научно-приложна конференция „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“.

От: 07 октомври 2022 До: 08 октомври 2022

Научна конференция с международно участие на тема „Право и сигурност”

На 7 и 8 октомври 2022 г. в Бургаския свободен университет ще се проведе Научна конференция с международно участие на тема „Право и сигурност”.

От: 10 юни 2022 До: 11 юни 2022

Международна научна конференция „Черно море – врата и много мостове“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция „Черно море – врата и много мостове“.

От: 12 април 2022

Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие 2022 г.

На 12 април 2022 г. ще се проведе XXIII Конференция за студентско научно творчество с международно участие на Бургаския свободен университет.

От: 25 ноември 2021

Уебинар Годишна научна сесия за НИД на БСУ

На 25.11.2021 г. ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2021 г.

От: 04 юни 2021 До: 05 юни 2021

Международна научна конференция „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на БСУ „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

От: 22 април 2021

Юбилейна конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 22 април 2021 г. ще се проведе XXII Конференция за студентско научно творчество с международно участие посветена на 30-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.