Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Международна научна конференция

„Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

5-6 юни 2020 г.

Бургаски свободен университет

Бургас, България

BFU Mobile

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“. Тя ще се проведе под формата на уебинар на 5 юни 2020 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти и настъпващите иновации резолиращи от дигиталната трансформация.

Конференцията ще представи работата и резултатите от проект „Българският език в социалните медии“ по Фонд „Научни изследвания“, и е със специалното участие на партньорите на БСУ от Руска Федерация, Естония, Португалия, Полша, Нидерландия, Великобритания, Словакия, Германия, Черна гора и др.

В рамките на конференцията ще се представи инициативата за създаване на “Югоизточен дигитален иновационен хъб”, по новата програма на Европейската комисия „Дигитална Европа“, както и уебинар среща на ръководството на Акцията по програма КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“.

Тематични направления:

 • Българският език в социалните медии
 • Иновациите и инвестициите в кръговата икономика
 • Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие в резултат на дигиталната трансформация
 • Мултидисциплинарните иновации и пандемията
 • Решения в психологията и педагогиката стимулирани от дигитализацията на средата
 • Правни и административни аспекти свързани с дигитализацията и регулациите
 • Технически и транспортни решения за дигиталната трансформация
 • Информационните технологии в съвременния дигитален свят

Работни езици на конференцията: български, английски и руски.

Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 20 май 2020 г.
 • Заплащане на такса при ранно записване – 10 май 2020 г.
 • Заплащане на такса при късно записване – 25 май 2020 г.
 • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 31 май 2020 г.

 

Регистрация

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма на конференцията ТУК!  При участие с доклад регистрацията е успешна само, ако прикачите анотация. Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи и да бъдат на английски език и да включват на английски език заглавието на доклада, името/ната на автора/ите и организацията на автора/ите. Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията (на база на анотацията, при участие с доклад) на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес.

Всички доклади следва да бъдат представени в Word Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща. Изпращането на докладите и отправянето на въпроси свързани с Конференцията следва да се отправят на conf@bfu.bg . Докладите ще бъдат отпечатани в сборник и изпратени на участниците, след приключването на Конференцията*.

Конференцията ще се предхожда от седмицата на Еразъм+ в БСУ, среща на ръководството на Акцията по програма КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“ и кръглата маса за създаването на “Югоизточен дигитален иновационен хъб”.

 

Откриване на конференцията:

13.00 ч. на 5.06.2020 г.

Програми на конференцията:

Инструкция за провеждане на уебинара

 

Такси за правоучастие:

Таксата за правоучастие е 90 евро, а за всички участници от България е договорена специална такса за страната домакин от 90 лева, преведени по сметка на БСУ: IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.

БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • Участниците в направление Българският език в социалните медии не заплащат такса правоучастие;
 • За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 10 май 2020 г.) – 20% отстъпка от таксата;
 • За заплащане на такса (краен срок 25 май 2020 г.), за участие на допълнителен участник-съавтор на доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните участници;
 • За заплащане на такса (краен срок 25 май 2020 г.), за включване на допълнителен доклад на участника – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните доклади.

Организационен комитет:

 • Председател: Проф. д-р Петко Чобанов
 • Зам.-председател: Проф. д.п.н. Галя Христозова

Членове:

 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Проф. д-р Евелина Динева
 • Проф. д-р Юлия Йоргова
 • Проф. д.н. Мария Нейкова
 • Проф. д-р Радостин Долчинков
 • Проф. д-р Мария Алексиева
 • Проф. д-р Йонка Балтаджиева
 • Доц. д-р Мария Нейчева
 • Доц. д-р Светла Маргаритова
 • Доц. д-р Камен Сейменлийски

Научен съвет:

 • Проф. д-р Петко Чобанов
 • Проф. д.п.н. Галя Христозова
 • Проф. д-р Милен Балтов
 • Проф. д-р Евелина Динева
 • Проф. д-р Васил Янков
 • Проф. д-р Момяна Гунева
 • Проф. д-р Радостин Долчинков
 • Проф. д-р Силви Чернев
 • Проф. д-р Лина Анастасова
 • Проф. д-р Даниела Орозова
 • Проф. д-р Мария Алексиева
 • Проф. д-р Юлия Йоргова
 • Проф. д.н. Мария Нейкова
 • Проф. д-р Йонка Балтаджиева
 • Доц. д-р Камен Сейменлийски
 • Доц. д-р Мария Нейчева

Технически изисквания

За контакти: conf@bfu.bg

* Сборникът с доклади от Конференцията е регистриран в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД и е достъпен паралелно в електронен вид в базата данни на ceeol.com.