„Право и Интернет”

Центърът по юридически науки при Бургаския свободен университет организира провеждането на Научна конференция с международно участие " "Право и Интернет"" - 21,22 май 2016 г.

Програма: панел "А" /зала 207/ панел "Б" /зала 208/.

 

 • ПАНЕЛ 1

Конституционните права и интернет

 • ПАНЕЛ 2

Електронно правителство и електронно правосъдие

 • ПАНЕЛ 3

Гражданско, търговско и авторско право

 • ПАНЕЛ  4

Наказателноправни проблеми

 • ПАНЕЛ 5

Процесуални проблеми

 • ПАНЕЛ 6

Проблеми на сигурността

 

Работни езици на конференцията:

 • български
 • английски
 • руски

Организационен комитет:

 • проф. д-р Момяна Гунева - председател
 • проф.д-р Силви Чернев
 • доц. д-р Мария Нейкова
 • проф. д-р Александър Драгиев
 • доц. д-р Светла Маргаритова - Вучкова
 • проф. д-р Тодор Тодоров

 

Информация за участниците

 

Важни срокове:

 • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – до 31 март 2016 г.
 • Заплащане на такса при ранно записване – преведена до 15 април 2016 г. (50 лв / 50 евро за чужденци)
 • Заплащане на такса при късно записване – преведена след 15 април 2016 г., вкл. в деня на конференцията (90 лв / 90 евро за чужденци)
 • Изпращане на доклада във вид за публикуване – 15 април 2016 г. на адрес: lawconf@bfu.bg 

Регистрация 

Технически изисквания за оформяне на докладите

Информация за хотели

Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес. Анотациите следва да бъдат с обем от  50 до 100 думи (пет машинописни реда) и да отговарят на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите. 

Такси за правоучастие:

Таксата за правоучастие е 90 лв. (90 евро за чуждестранен участник), преведени по сметка на БСУ: BAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция ПРАВО И ИНТЕРНЕТ; Име на участника, институция.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението. Съавторите на докладите заплащат такса в пълен размер.

 

БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 15 април 2016 г.) – 50 лв. (50 евро);
 • За заплащане на такса, за включване на допълнителен доклад на участника – по 25 лв. (25 евро) за всеки от допълнителните доклади.

 

 

Контакти:
Бургаски свободен университет
8001 Бургас, ул. “Сан Стефано” № 62
тел: 056/ 900 484 
e-mail: lawconf@bfu.bg