Научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, която ще се проведе в периода 29-30 септември 2017 г.

В рамките на конференцията ще бъдат обособени четири панела:

- Съдържание и обхват на понятието „национална сигурност“;

- Аспекти на националната сигурност в различните правни отрасли;

- Електронното правителство – предизвикателства и заплахи;

- Национална сигурност и права на човека – къде са границите.

В конференцията се очаква да вземат участие водещи учени и представители на държавни и научни организации от страната и чужбина.

Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник. Изискванията за отпечатване са оповестени  на сайта на Университета www.bfu.bg.

Работните езици ще бъдат български, руски и английски.

Разходите по пътуването и престоя са за сметка на участниците. Таксата правоучастие е в размер на 70 лв. Таксата включва кафе-паузи, официална вечеря за участниците и два екземпляра от отпечатания сборник с материали. За придружаващите гости е предвидена допълнителна програма.

Моля да съобщите до 25 август 2017 г. дали имате възможност да вземете участие в това научно събитие  на адрес lawconf@bfu.bg.

Технически изисквания за оформяне на докладите

Информация за хотели

Сметка на БСУ: BAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция „Право и сигурност“; Име на участника, институция.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението. Съавторите на докладите заплащат такса в пълен размер.

Програма на конференцията

Очакваме да се срещнем в Бургас!