Научни прояви, конференции и семинари

От: 07 октомври 2022 До: 08 октомври 2022

Научна конференция с международно участие на тема „Право и сигурност”

На 7 и 8 октомври 2022 г. в Бургаския свободен университет ще се проведе Научна конференция с международно участие на тема „Право и сигурност”.

От: 10 юни 2022 До: 11 юни 2022

Международна научна конференция „Черно море – врата и много мостове“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция „Черно море – врата и много мостове“.

От: 12 април 2022

Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие 2022 г.

На 12 април 2022 г. ще се проведе XXIII Конференция за студентско научно творчество с международно участие на Бургаския свободен университет.

От: 25 ноември 2021

Уебинар Годишна научна сесия за НИД на БСУ

На 25.11.2021 г. ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2021 г.

От: 04 юни 2021 До: 05 юни 2021

Международна научна конференция „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на БСУ „Съвременни управленски практики ХI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“

От: 22 април 2021

Юбилейна конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 22 април 2021 г. ще се проведе XXII Конференция за студентско научно творчество с международно участие посветена на 30-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.

От: 24 ноември 2020

Уебинар Годишна научна сесия за НИД на БСУ

На 24.11.2020 г. от 13.00 часа в екипа на МС Тимс  ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на резултатите от работата по научноизследователските проекти на БСУ за 2020 г.

От: 20 ноември 2020 До: 21 ноември 2020

Научна конференция с международно участие на тема „Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука”

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема "Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука".

От: 05 юни 2020

Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“.

От: 29 април 2020

XXI Конференция за студентско научно творчество в БСУ с международно участие

На 29 април 2020 г. в БСУ ще се проведе под формата на уебинар XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие.