Научни прояви, конференции и семинари

В БСУ се откри двудневна научно-практическа конференция на тема „Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето"

  Тематични направления •    Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование •    Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда •    Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища •    Усъвършенстване на системите за управление във висшите…

Национална научно-практическа конференция в БСУ

БУРГАСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ организира НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г.   Тематични направления: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара…

Среща на Microsoft със студентите на Бургаския свободен университет

Проявата се организира от студентите-партньори на Майкрософт и вече се реализира успешно в страни като Естония, Литва и Финландия.

Готово е изданието от Конференцията за студентско научно творчество през 2014 г.

Излезе от печат сборникът с доклади от Националната конференция за студентско научно творчество през 2014 г. За 15-та поредна година организаторът и домакин на мероприятието - Бургаският свободен университет, привлече най-амбициозните възпитаници на висши учебни заведения от цялата страна. Конкурсът се превърна в традиция и утвърдена платформа, върху която младите…

В БСУ се откри Международна научна конференция, организирана от ЦИУН

Центърът по икономически и управленски науки организира Международна научна конференция СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII "ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ", 6-7 юни 2014 г. Форумът е традиционен и се провежда за 8-ми пореден път в БСУ. Програмата на конференцията включва 28 доклада, разпределени в три основни секции. Пленарните доклади са: „Процесът…

С голям интерес премина конференцията за СНТ в БСУ

Днес, на 26 март 2014 г., в БСУ се проведе престижната Национална конференция за студентско научно творчество. За 15-та поредна година организаторът и домакин на мероприятието - Бургаският свободен университет, привлече най-амбициозните възпитаници на висши учебни заведения от цялата страна. Конкурс, превърнал се в традиция и утвърдена платформа, върху която…

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ХОРИЗОНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЕТО"

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието" 12-14 юни 2015 г. Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие. Научни направления: Икономика, финанси и инвестиции Маркетинг и управление Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология* Психология, социални дейности и…

Семинар на ЦИТН с фирма "ТехноЛогика"

Една от най-големите български софтуерни компании „ТехноЛогика” сподели своя опит пред студенти от магистърската програма „Информационна сигурност” в БСУ. Лекторът Георги Георгиев – ръководител на офиса на фирмата в Бургас, представи своя практически опит в разработването на сигурни приложения с бази от данни, на 11 януари 2014 г. в 111…

Семинар за разработване на проекти

Тридневен обучителен семинар за разработване на проекти се проведе в БСУ в края на м.октомври. Водещи бяха Ваня Няголова - директор на Центъра за развитие на нестопански организации в Бургас от 15 години,  и Антония Месерджиева - експерт и обучител в български и европейски образователни и социални проекти. Участваха преподаватели…

Архив - Конференции

  Международна научна конференция «Съвременни управленски практики VIII Целесъобразност и риск в бизнес проектите» - 2014 г. Международен симпозиум по електрически апарати и технологии «СИЕЛА 2014» – 2014 г. Научна конференция с международно участие “Знанието – традиции, иновации, перспективи” - 2013 г. Научна конференция с международно участие на тема: “Етнопсихолингвистични…